So happy

Balett
Jag känner mig alltid så glad efter en balettlektion, även om jag gör fel några gånger och inte gör rörelserna korrekt. Balett är verkligen en del av mig, en enorm del av mig. Om jag kunde skulle jag alltid gå runt i balettkläder.

I always feel so happy after a ballet class, even if I mess up a few times and don’t do the moves correctly. Ballet is truly a part of me, a huge part of me. If I could I would always wear my ballet clothes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.