Tuesday’s ballet

Balett
Jag har ett problem med morgondagens balettlektion. Vårt seminarium slutar kl. 17:00 och balettlektionen börjar 17:05. Det tar ungefär 15 minuter med cykel så jag kommer missa lite av lektionen. Det är samma sak nästa vecka. Får se om jag kan komma tidigare någon vecka och vara med lite på lektionen innan oss. Vill inte missa en enda minut av baletten!

I have a problem with tomorrow’s ballet class. Our seminar ends at 17:00 and the ballet starts at 17:05. It takes at least 15 minutes on a bike to get there so I’m going to miss some of the class. It’s the same story next week. I’ll see if I can come earlier to the class before us when I get the opportunity. I don’t want to miss a single minute of ballet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.