Tåspetsskor

Balett

Jag fick några frågor angående tåspetsskor så jag gör det här inlägget för att svara på dem. Jag svarar på frågorna med fakta som jag har fått från lärare och min egna erfarenhet kring dem.

När är man redo för tåspetsskor?
Det varierar från person till person och beror på hur stark kroppen är och hur gammal man är. Det krävs inte bara styrka i fötterna utan även i vrister, vader, lår och överkroppen (kommer inte på vad core är på svenska). Man måste kunna hålla balansen och vara stabil i kroppen. Man måste även ha en bra utåtvridning och kunna hålla kvar den på tå. Det är en stor skillnad mellan att stå vid räcket i tåspetsskor och att faktiskt dansa i dem.

Varför använde du tåspetsskor ett tag och slutade sedan?
Jag började dansa i Norrköping och hade en amerikansk balettlärare. Vi gjorde väldigt grundläggande balettövningar och använde knappt armarna alls. Jag frågade honom om jag kunde börja använda tåspetsskor vid räcket och han tyckte att mina fötter var starka nog för det. Det varierar så otroligt mycket från lärare till lärare. En av mina lärare skulle säga ja till tåspetsskor nu men den andra säger att jag inte är tillräckligt stark och jag instämmer.

Det handlar inte bara om flexibiliteten eller styrkan i vaderna och vristerna, det är så mycket mer. Jag kan inte ens försöka att börja förklara mer eftersom jag verkligen inte vet allt bakom det.

Mitt mål är att börja dansa på tåspetsskor. Jag menar att jag vill kunna dansa på tå, när jag är redo. När min lärare säger att jag är redo och när min kropp säger att jag är redo. Jag förväntar mig inte att börja dansa på tå innan jag går den avancerade gruppen, vilket är tidigast om två år.

Hur vet man att man är stark nog för tåspetsskor?
Jag skulle rekommendera att man frågar sin lärare när man känner att man är stabil och kan hålla balansen utan några större svårigheter, när man kan göra kontrollerade pirouetter och liknande rörelser. Man måste verkligen känna att man har kontakt med sina inre magmuskler och att man har kontroll över kroppen. Men det är som sagt upp till läraren i slutändan.

Gör det ont att dansa i tåspetsskor? Tar fötterna mycket skada även om man inte dansar så ofta i dem?
Det beror på hur länge man står på tå, tränar man mer än 10 minuter så gör det garanterat ont. Hela kroppsvikten pressas på tårna, vilket är ett högt tryck. Jag skulle inte säga att fötterna tar mycket skada om man dansar en till två gånger i veckan.

Goda nyheter! Det behöver inte göra ont! Det beror mycket på hur fötterna ser ut och tårnas längd. Smärta är ju även individuellt.

 

Börja inte använda tåspetsskor hemma utan ett uttryckligt godkännande av din lärare, man kan skada sig riktigt ordentligt. Man behöver rätt teknik och de rätta övningarna för att bygga upp styrkan som behövs. Fråga din lärare om eller när du får börja använda tåspetsskor, han eller hon säger när du är redo.

Uppdatering – Fick en kommentar av en läsare som jag ville dela med mig av:
“Här hittar ni en danslärares blogg, som svarar på de flesta frågor man har om balett. Har läst hennes inlägg och tycker att hon besvarar de flesta frågor man har ang. dansen. Ni som är intresserade av tåspetsskor ska läsa hennes inlägg om just ämnet, där svarar hon på hur, när och varför. http://danslararen.blogspot.dk

I got some questions about pointe shoes so I’m making this post to answer them. I’m answering the questions with facts I’ve learned from teachers and my own experience.

When are you ready for pointe shoes?
It varies from person to person and depends on how strong your body is and how old you are. It’s not just the feet that need to be strong, it’s also the ankles, calves, thighs and core. You need to be able to hold your balance and be really stabil in the center of your body. You also need a  good turnout and be able to hold it en pointe. It’s a big difference to just stand by the barre in pointe shoes and actually dancing in them.

Why did you use pointe shoes for a while and then quit?
I started dancing in Norrköping and had a american ballet teacher. We did things at a very basic level and hardly used our arms. I asked him if I could start to use them by the barre and he thought my feet were strong enough to do that. This varies so much from teacher to teacher. One of my teachers would say yes to pointe shoes now but the other one says that I’m not strong enough and I agree.

It’s not just about the flexibility or the strong calves and ankles, it’s so much more. I can’t even begin to explain more than that since I don’t really know it all.

My goal is to get en pointe “for real”. What I mean by that is that I want to be able to dance in my pointe shoes, when I’m ready. When my teacher says I’m ready and when my body says I’m ready. I don’t expect to begin before I get into the advanced group, which is at least two years from now.

How do you know when you’re strong enough for pointe shoes?
I’d say that you are ready to ask your teacher when you are stable and can maintain your balance without larger difficulties, you can do controlled pirouettes without falling out of them and such things. You really need to connect to your core and be in control of your body. But, it’s up to the teacher in the end.

Does it hurt to be en pointe? Does your feet take a lot of damage even if you don’t dance en pointe often?
It depends on how long you’re en pointe, if you dance more than 10 minutes I’d definitely say that it hurts. Your entire body weight is placed on your toes, which is a lot of pressure. I wouldn’t say that they get damaged if you do it once or twice a week.

Good news! It doesn’t have to hurt! It depends a lot on how your feet look and your toe length. Pain is of course also individually.

 

Don’t start en pointe at home without the approval of your teacher, you can get hurt really bad. You need the proper technique and the right movements to build up the strength you need. Ask your teacher if you really want to be en pointe, he or she is the one who can tell you if or when you’re ready.

Update – Got a comment by a reader that I wanted to share with you:
Here you will find a dance teacher’s blog, which answers most questions you have about ballet. I’ve read her posts and thinks that she will answer most questions you have regarding dance. Those of you that are interested in pointe shoes should read her post about the right topic, where she answers on how, when and why. http://danslararen.blogspot.dk

12 timmar

Jag har varit igång i 12 timmar nu, är helt slut. Städade hela lägenheten och gjorde massvis med mat och fika. Är bara marängerna kvar i ugnen, sedan är jag klar för idag.

Här har ni ett roligt sätt att dekorera på för en billig peng: Köp några billiga rosor och plocka löv i färger du vill ha och lägg löven i vattnet. De håller tyvärr inte så länge eftersom löven börjar brytas ner när de ligger i vattnet. Rosorna dör fortare, de gillar inte safterna som löven avger, men det är fint en stund, perfekt för en fest eller liknande.

I’ve been up and running for 12 hours now, I’m exhausted. Cleaned the whole apartment and made lots of food and coffee bread. It’s just the meringues in the oven left and then I’m done for today.

Here’s a fun way of decorating for a small amount of money: Buy some cheap roses and pick some leaves in the colour you like and place the leaves in the water. They don’t last very long though, the leaves start to break down in the water and the roses dies faster from it but it’s good for a party or so.

Blommor
Blommor
Ros
Maränger