Hard

Balett
Kvällens balettlektion var riktigt svår! Jag kämpade med nästan varje kombination. Hatar när det händer, känns som huvudet är helt tomt och kroppen svarar inte alls som man vill. Var fortfarande en riktigt bra lektion – men svår. Vi har redan börjat med koreografin till nästa års vårshow.

Tonight’s ballet class was really hard! I struggled with almost every combination. Hate when that happens, feels like your mind is completely blank and your body doesn’t respond as you want it to. Still a great class – but hard. We’ve already started with the choreography for next years spring show.