Beautiful class

Balett
Jag kände en sådan glädje när jag lämnade lektionen idag. Hela lektionen var lugn och så vacker (dock fortfarande svår!). Vi började med koreografin för nästa års vårshow och den är så vacker! Jag kände mig som en älva och jag dansade faktiskt några delar istället för att bara tänka på stegen. Ser så fram emot att få dansa den i maj!

I felt such a joy when I left class today. The whole class was calm and so beautiful (still hard though!). We started with the choreography for next years spring show and it’s so beautiful! I felt like a fairy and I actually danced some parts instead of just thinking about the steps. Can’t wait to dance it in May!

Tisdagstips 27

Balett
Balett
Det här tipset är ett hjälpmedel för att ta reda på hur utåtvridningen ser ut. Det fungerar i alla positioner men jag valde första. Gå upp på relevé och försök att verkligen vrida ut från höften. När du går ner, sätt bara ner hälen i golvet och försök håll utåtvridningen från höften. Om du kommer ner på precis samma ställe som du gick upp på så har du en bra utåtvridning från höften. Om du däremot har en mindre utåtvridning  så pressar du ut fötterna mer än vad höfterna klarar av att vrida ut.

This tip helps you to find your turnout. It works in every position but I chose the first. Just go up onto relevé and really try to turn out your leg from the hip. When you go down, just place the heels into the floor and try to hold your turnout from your hips. If you go down in the exact place you got up from, you have a good turnout from the hips. If you have a smaller turnout when you get down you push your feet out more than your hip rotation can.