Ballet inspired workouts

Balett
Jag gjorde två balettinspirerade workouts idag istället för balettlektionen (den har blivit flyttad till en annan vecka). Jag streamade workouts från Sleek Technique och jag gillade dem väldigt mycket! De var riktigt bra för att stärka både de stora muskelgrupperna och de små som man använder i balett. Jag ser verkligen fram emot att pröva några fler träningspass. Jag gjorde “Tendu & tone” och “Sleek barre technique”.

I did two ballet inspired workouts today instead of ballet class (it’s been moved to another week). I streamed the workouts from Sleek Technique and I liked them a lot! They were really good for strengthening both big muscles groups and small ones that you use in ballet. I’m really looking forward to try some other workouts as well. I did the “Tendu & tone” and “Sleek barre technique”.

2 thoughts on “Ballet inspired workouts

    1. Jag gjorde det hemma via hemsidan: sleektechniue.com. De erbjuder både enstaka kurser som man betalar för sig eller en månad för £30 där man kan göra hur många pass man vill. De erbjuder ett pass gratis på 15 minuter om man anmäler sig 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.