Post ballet split

Split
Jag kom riktigt långt ner i spliten första gången jag gjorde den efter balettlektionen igår (se bild ovan). Vinkeln gör dock att spliten ser bättre ut än vad den är men jag kunde nästan känna golvet under knäna, hela vaderna var i golvet. Kändes riktigt konstigt men bra.

Jag kom inte alls lika långt ner andra gången, tror jag inte slappnade av tillräckligt:

I got really far down the first time I did the split after the ballet class (see picture above). The angle make the split look better than it is but I could almost feel the floor underneath my knees, the entire calves was on the floor. Felt really strange but good.

I didn’t get as far down the second time, I think I didn’t relax enough:

Split

Leave a Reply

Your email address will not be published.