Tåspetsskor

Balett

Jag fick några frågor angående tåspetsskor så jag gör det här inlägget för att svara på dem. Jag svarar på frågorna med fakta som jag har fått från lärare och min egna erfarenhet kring dem.

När är man redo för tåspetsskor?
Det varierar från person till person och beror på hur stark kroppen är och hur gammal man är. Det krävs inte bara styrka i fötterna utan även i vrister, vader, lår och överkroppen (kommer inte på vad core är på svenska). Man måste kunna hålla balansen och vara stabil i kroppen. Man måste även ha en bra utåtvridning och kunna hålla kvar den på tå. Det är en stor skillnad mellan att stå vid räcket i tåspetsskor och att faktiskt dansa i dem.

Varför använde du tåspetsskor ett tag och slutade sedan?
Jag började dansa i Norrköping och hade en amerikansk balettlärare. Vi gjorde väldigt grundläggande balettövningar och använde knappt armarna alls. Jag frågade honom om jag kunde börja använda tåspetsskor vid räcket och han tyckte att mina fötter var starka nog för det. Det varierar så otroligt mycket från lärare till lärare. En av mina lärare skulle säga ja till tåspetsskor nu men den andra säger att jag inte är tillräckligt stark och jag instämmer.

Det handlar inte bara om flexibiliteten eller styrkan i vaderna och vristerna, det är så mycket mer. Jag kan inte ens försöka att börja förklara mer eftersom jag verkligen inte vet allt bakom det.

Mitt mål är att börja dansa på tåspetsskor. Jag menar att jag vill kunna dansa på tå, när jag är redo. När min lärare säger att jag är redo och när min kropp säger att jag är redo. Jag förväntar mig inte att börja dansa på tå innan jag går den avancerade gruppen, vilket är tidigast om två år.

Hur vet man att man är stark nog för tåspetsskor?
Jag skulle rekommendera att man frågar sin lärare när man känner att man är stabil och kan hålla balansen utan några större svårigheter, när man kan göra kontrollerade pirouetter och liknande rörelser. Man måste verkligen känna att man har kontakt med sina inre magmuskler och att man har kontroll över kroppen. Men det är som sagt upp till läraren i slutändan.

Gör det ont att dansa i tåspetsskor? Tar fötterna mycket skada även om man inte dansar så ofta i dem?
Det beror på hur länge man står på tå, tränar man mer än 10 minuter så gör det garanterat ont. Hela kroppsvikten pressas på tårna, vilket är ett högt tryck. Jag skulle inte säga att fötterna tar mycket skada om man dansar en till två gånger i veckan.

Goda nyheter! Det behöver inte göra ont! Det beror mycket på hur fötterna ser ut och tårnas längd. Smärta är ju även individuellt.

 

Börja inte använda tåspetsskor hemma utan ett uttryckligt godkännande av din lärare, man kan skada sig riktigt ordentligt. Man behöver rätt teknik och de rätta övningarna för att bygga upp styrkan som behövs. Fråga din lärare om eller när du får börja använda tåspetsskor, han eller hon säger när du är redo.

Uppdatering – Fick en kommentar av en läsare som jag ville dela med mig av:
“Här hittar ni en danslärares blogg, som svarar på de flesta frågor man har om balett. Har läst hennes inlägg och tycker att hon besvarar de flesta frågor man har ang. dansen. Ni som är intresserade av tåspetsskor ska läsa hennes inlägg om just ämnet, där svarar hon på hur, när och varför. http://danslararen.blogspot.dk

I got some questions about pointe shoes so I’m making this post to answer them. I’m answering the questions with facts I’ve learned from teachers and my own experience.

When are you ready for pointe shoes?
It varies from person to person and depends on how strong your body is and how old you are. It’s not just the feet that need to be strong, it’s also the ankles, calves, thighs and core. You need to be able to hold your balance and be really stabil in the center of your body. You also need a  good turnout and be able to hold it en pointe. It’s a big difference to just stand by the barre in pointe shoes and actually dancing in them.

Why did you use pointe shoes for a while and then quit?
I started dancing in Norrköping and had a american ballet teacher. We did things at a very basic level and hardly used our arms. I asked him if I could start to use them by the barre and he thought my feet were strong enough to do that. This varies so much from teacher to teacher. One of my teachers would say yes to pointe shoes now but the other one says that I’m not strong enough and I agree.

It’s not just about the flexibility or the strong calves and ankles, it’s so much more. I can’t even begin to explain more than that since I don’t really know it all.

My goal is to get en pointe “for real”. What I mean by that is that I want to be able to dance in my pointe shoes, when I’m ready. When my teacher says I’m ready and when my body says I’m ready. I don’t expect to begin before I get into the advanced group, which is at least two years from now.

How do you know when you’re strong enough for pointe shoes?
I’d say that you are ready to ask your teacher when you are stable and can maintain your balance without larger difficulties, you can do controlled pirouettes without falling out of them and such things. You really need to connect to your core and be in control of your body. But, it’s up to the teacher in the end.

Does it hurt to be en pointe? Does your feet take a lot of damage even if you don’t dance en pointe often?
It depends on how long you’re en pointe, if you dance more than 10 minutes I’d definitely say that it hurts. Your entire body weight is placed on your toes, which is a lot of pressure. I wouldn’t say that they get damaged if you do it once or twice a week.

Good news! It doesn’t have to hurt! It depends a lot on how your feet look and your toe length. Pain is of course also individually.

 

Don’t start en pointe at home without the approval of your teacher, you can get hurt really bad. You need the proper technique and the right movements to build up the strength you need. Ask your teacher if you really want to be en pointe, he or she is the one who can tell you if or when you’re ready.

Update – Got a comment by a reader that I wanted to share with you:
Here you will find a dance teacher’s blog, which answers most questions you have about ballet. I’ve read her posts and thinks that she will answer most questions you have regarding dance. Those of you that are interested in pointe shoes should read her post about the right topic, where she answers on how, when and why. http://danslararen.blogspot.dk

13 thoughts on “Tåspetsskor

 1. Hi ! I intended to post a comment on your last entry (Happy Birthday !!!) but it didn’t work. Anyway, I just wanted to write to you to THANK you for the inspiration you are to me. I’ve just started ballet (as a matter of fact, it’s a return to ballet, with a 20 years hiatus -ouch !-), I’m 33 (double ouch !) and I really feel like I have to start again from the very beginning. But I’m passionate about ballet, I’ve been working out every day since I started my ballet lessons (this term), trying to build my legs and feet strength, core strength, to work on my (completely lost) flexibility, and last but not least, posture ! The amount of work before me is tremendous, but I now I’ll make some progress if I keep up the hard work 🙂 I’m a bit disappointed I can only take one class per week though, it feels like an eternity between to classes !
  I found you on Instagram, and loved your pictures, always graceful with a touch of romanticism… Thank you for the tips and every thing you share with us ! And thank you for translating your blog in english too 😉
  I’m always thankful whenever I find videos or tips for beginners… please keep posting some whenever you can !

  1. Hi and thank you! I don’t know why you couldn’t comment on the post, others couldn’t either. Anyway, I’m so happy to hear that you enjoy ballet! And thank you so much for your sweet words, it brought a little tear to my eye :’) I’m so glad that I can take two classes a week (three thanks to my mom’s present), I just had one class a week a year ago and it was as you say an eternity between to classes.

   I’m going to post a entry about stretching for beginners (hopefully today). Thank you so much for commenting, it’s always motivating to know that my tips help!

   1. Wow, thanks so much 🙂 can’t wait to see your next tip post 🙂
    A quick question if I may : did you do Pilates, yoga, or another kind if sport before starting ballet ? It amazes me how flexible you are already ! I used to be able to do the split both ways when I was a teen, but this time is long gone now :/ my body is so stiff now !

    1. No, I haven’t done any sport or dance before ballet. I started to stretch when I began ballet, did it twice a week and it took me about a year to get my left front split, my right took almost half a year longer. I stretch in my own way, listen to my body and take it really easy but try and stretch for about one hour when I do it. I don’t believe that you have to stretch every day (I didn’t have to anyway), as long as you do it continuously.

 2. Ja det är verkligen olika från lärare till lärare,finns nått som heter pre-point som vissa dansskolor börjar med före tåspets,men väldigt få dansskolor gör de skorna liknar pointsko,man ska få samma känsla

  föressten grattis på födelsedagen kunde nämligen inte kommentera på inlägget!

  1. Tack så mycket Jennie! Jag vet inte riktigt varför det inte gick att kommentera på inlägget.

 3. Här hittar ni en danslärares blogg, som svarar på de flesta frågor man har om balett. Har läst hennes inlägg och tycker att hon besvarar de flesta frågor man har ang. dansen. Ni som är intresserade om tåspetsskor ska läsa hennes inlägg om just ämnet, där svarar hon på hur, när och varför. http://danslararen.blogspot.dk

 4. Det måste inte göra ont att dansa i tåspetsskor, detta är individuellt. Beroende på hur fötterna ser ut och tårnas längd upplever man mer eller mindre smärta.
  Personligen så har jag dålig arch men jag känner ingen smärta när jag dansar på tåspets. Jag kan ha tåspets en hel lektion (1 timme) utan att det gör ont, dock blir man trött i vristerna.
  När jag började att dansa på tå så använde jag gel toe pads men nu tejpar jag bara stortårna för att undvika blåsor.
  Om man dansar professionellt och har tåspets hela dagarna så är såklart påfrestningen mycket större än vid enstaka lektioner.

  Fortsätt att kämpa! Kram 🙂

  1. Du kan svara mycket bättre för hur det känns att dansa i tåspetsskor än vad jag kan, har som sagt aldrig dansat i ett par och mina tår är inte ideala för tåspetsskor. Tack för att du delade med dig! Är det ok om jag lägger in din information i inlägget?

 5. Några tips för hur man övar upp styrkan där det behövs för att kunna nå fram till pointe skor? 🙂 Jag hoppas du når ditt mål snart och önskar dig lycka till!

  1. Jag har bara övningar som är bra för att öva upp styrkan i fötterna generellt, inga specifika för just tåspetsskor. Det gäller att träna hela kroppen. Bara att sakta gå och upp och ner i relevé är jättebra träning (var försiktig med att inte sickla).

Leave a Reply

Your email address will not be published.