Inner thigh stretch

Det här är en knepig stretch eftersom det är ganska svårt att hitta muskeln som ska stretchas men det går. Det är en bra stretch för de inre lårmusklerna som bör arbeta hårt under balettlektionerna.

This is a quite difficult stretch since it’s kind of hard to find the muscle to stretch but it can be done. It’s a good stretch for your inner thigh muscles that (should) work hard at ballet classes.

Stretch
Börja med att sitta som på bilden ovan. Start by sitting like the picture above.

Stretch
Vrid kroppen mot ditt böjda ben och försök att behålla utåtvidningen på det bakre benet och låt knät gå ner mot golvet. Turn your body against your bent leg and try to keep the back leg turned out and let the knee drop to the floor.

Stretch
Böj det bakre benet något och tryck bakåt så pass mycket så att du känner stretchen i de inre lårmusklerna. Man kan behöva rulla lite fram och tillbaka eller åt sidorna för att kunna känna av stretchen. Den rosa pilen visar var ni ska känna av stretchen. Bend your back leg slightly and try to place as much weight on your back leg that you can feel the stretch in the inner thigh muscle. You might need to roll back and forth and to the sides slightly to be able to feel the stretch. The pink arrow shows were you should feel the stretch.

One thought on “Inner thigh stretch

Leave a Reply

Your email address will not be published.