Living room

Före/Before:
Vardagsrum

Efter/After:
Vardagsrum
Vi har tvättbara soffklädslar vilket innebär att vi kan byta dem. Och det gör jag, en gång i halvåret. Vi har beige soffor från maj till november och svarta från december till april! Mycket smart, IKEA.

We have couches with washable upholstery which means that we can change them every now and then. So I do, once every six months. We have beige couches from May to November and black from December to April! Very clever, IKEA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.