Attitude

Attitude
Det “korrekta” sättet att göra attitude. Det är inom citationstecken eftersom jag inte gör det helt korrekt. Man ska i alla fall ta upp foten i coupé, sedan upp i passé och därefter lyfter man upp knät samtidigt som man för foten bakåt. Försök att hålla kvar utåtvridningen och håll upp knät. Tyvärr så har inte jag tillräckligt med muskler för att hålla kvar utåtvridningen särskilt bra, mina höfter är långt från raka.

The “proper” way to do the attitude. It’s in quotation marks since I don’t do it very good. You should put your foot up in coupé, then passé and after that you lift your knee up at the same time as you start to bring your foot up. Try to hold on to your turnout and keep the knee up. Sadly, I don’t have the muscles to keep my turnout so well, so my hips are far from straight.

Stretch
Jag vet att jag har visat den här stretchen tidigare men det är den bästa för att förbättra attituden.

I know I’ve shown this before but it’s the best stretch to improve the attitude.

Leave a Reply

Your email address will not be published.