Balance exercise

Det här är en mycket effektiv övning för balansen. Jag tycker den är riktigt svår och vi gör den mycket på tisdagslektionerna, i princip efter varje kombination vid räcket. Min balans har förbättrats enormt sedan jag började göra den här övningen mer, så ge inte upp om ni inte hittar balansen på en gång. Ju mer man gör den, desto bättre blir balansen.

Som ni kan se så är min balans mycket bättre på mitt vänstra ben än på mitt högra.

This is a very efficient exercise for the balance. I find it really hard and we do it a lot on the Tuesday classes, after almost every combination at the barre. My balance has improved a lot since I started to do this exercise more, so don’t give up even if you can’t find the balance at once. The more you do it, the better it gets.

As you can see, my balance is much better on my left leg than on my right.

One thought on “Balance exercise

  1. We do it too, and it’s always hard ahah ! I try to work on this exercise at home as much as I can, during my daily chores 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.