Split Stretch Routine

Jag fick en fråga på Instagram, om jag kunde beskriva min stretch rutin för spliten. Jag tyckte det lät som en bra idé eftersom jag har visat er min spagat rutin, så här kommer den.

I got a question on Instagram, if I could describe my stretch routine for my middle split. I thought it was a great idea since I’ve shown you my front split routine, so here it comes.

Splitstretch
Jag börjar alltid med att göra djupa pliéer i andra positionen. Jag ser till att jag inte svankar och skjuter fram bäckenet. Knäna ska vara i linje med tårna. Jag använder mig av händerna för att trycka bak benen.

I always start with deep pliés in second position. I make sure that I don’t arch my back and keep the bum tucked in. Knees need to be in line with the toes. I use my hands to push my legs back.

Splitstretch
Jag fortsätter sedan till fjärils- och grodanstretcherna. Jag försöker att svanka i fjärilsstretchen men aldrig i grodan. Jag har fått lära mig att de enda gångerna man ska svanka är i just fjärils- och straddlestretcherna.

Then I move on to the butterfly and the frog stretch. I try to arch my back in the butterfly stretch but never in the frog stretch. I’ve been taught that the only time you should arch your lower back is when you do the butterfly or the straddle stretch.

Splitstretch
Efter det går jag vidare till streddle (vilken ser riktigt hemsk ut på de här bilderna!). Jag svankar så mycket jag kan och använder mig av händerna för att få bröstet att komma närmare golvet. När jag känner att jag är stretchad försöker jag dra bak benen så mycket jag kan. Jag försöker sedan hålla den positionen och lutar mig lite framåt. Jag hatar verkligen den här stretchen…

After that I move on to the straddle (which look really awful in these pictures!). I arch as much as I can and use my hands to get my chest closer to the floor. When I feel like I’m stretched in the straddle I push my legs out as much as I can. I’m just trying to hold that position and bend forward as much as I can. I really hate this stretch…

Split
Till sist gör jag spliten.

Last, but not least, I do the middle split stretch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.