Strength and Balance

Den här övningen är perfekt för både balans och styrka. Man kan anpassa den efter sin förmåga genom att justera höjden på benet. Jag tycker nästan att den är lika svår vid den lägre höjden som den högre. Som ni kan se så tenderar jag att tappa benet när jag går bakåt på den högre nivån. Jag gör övningen utan att hålla i mig så det är väldigt vingligt. Jag känner av varenda muskel i kroppen i den här övningen.

Om ni klarar av det här utan några svårigheter så kan ni göra den på tå (relevé).

This exercise is great for both balance and strength. You can adapt it by choosing the height of your leg. I think it’s almost as hard at the lower level as at the higher. As you can see, I tend to drop my leg when I’m going back with it at the higher level. I’m doing this exercise without holding on to anything, so it’s very wobbly. I can feel every muscle in my body in this exercise.

If you can do this without any difficulty, you can move on to doing it on demi pointe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.