Thigh Stretch

Stretch
Det här är en väldigt effektiv stretch som jag borde göra oftare. Kom ihåg att skjuta fram höfterna och att hålla dem raka och vinklade framåt.

This is a efficient stretch which I should do more often. Remember to push your hip forward and keep them squared.

Leave a Reply

Your email address will not be published.