Hotel Requirements

Hotell
Jag har vissa krav när det gäller hotell på min semester. Det kräver ofta mycket tid att hitta rätt hotell men det är definitivt värt det.

De här sakerna behöver finnas på mitt hotell:

 • (Gratis) WiFi på rummet
 • En balkong (storleken har mindre betydelse men jag vill kunna sitta på den)
 • Ett pentry med de mest grundläggande husgeråden
 • En pool

De här sakerna måste inte finnas men jag ser gärna att de finns:

 • En åldersgräns på 15-16 år
 • En stor balkong
 • Ett stort poolområde

Vårt hotell har allt utom ett stort poolområde. Eller, det beror på vad man anser vara ‘stort’. Det är inte litet men inte det största jag har sett heller.

Är ni lika petiga med hotell som jag är?

I have certain requirements when it comes to hotels on my vacation. This is often very time consuming but it’s definitely worth it.

These thing need to be on my hotel:

 • (Free) WiFi in the room
 • A balcony (the size is not that important but I want to be able to sit on it)
 • A kitchenette with the most basic utensils
 • A pool

I prefer these things as well but they aren’t a requirement:

 • A hotel with an age limit on 15 or 16
 • A big balcony
 • A big pool area

Our hotel has everything above except a big pool. Well, I guess it depends on your own perception of the word ‘big’. It’s not small but not the biggest I’ve seen either.

Are you as fussy about hotels as I am?

One thought on “Hotel Requirements

Leave a Reply

Your email address will not be published.