Keep-it-going-Stretch

Okej, jag insåg att jag inte har stretchat på 13 dagar idag… Det är alldeles för länge, särskilt med tanke på mina mål för året. På grund av det så beslöt jag mig att göra en snabb “hålla-igångstretch”, så jag inte förlorar min flexibilitet. Det gick bra, kanske för att jag inte hade några förväntningar och bara gjorde det. Jag brukar bli så spänd och vill för  mycket när jag stretchar.

Den högra spagaten kändes bra, även om jag inte stretchade den så mycket. Den är mycket mer spänd än min vänstra spagat men den kändes bra den här gången. Blev riktigt förvånad över spliten! Jag trodde inte att jag skulle kunna gå så djupt som jag gjorde. Försökte den även med pekade fötter och jag måste säga att det var riktigt läskigt! Var tvungen att luta mig framåt mycket mer med fötterna pekade, min balans var helt off.

Jag har på mig mina nya byxor och tröjan från Nelly (Only Play), allt passade! Jag är verkligen nöjd med dem och jag ska lägga upp bättre bilder på dem någon dag i veckan.

Okay, so I realized that I haven’t stretched for 13 days… That’s way too long, especially with my goals for the year. Because of that, I decided to do a quick “keep-it-going-stretch”, so I don’t loose my flexibility. It went great, maybe because I didn’t have any expectations and just went with it. I tend to get tense and want to much when I stretch.

The right front split felt good, even though I didn’t stretch it very much. It’s much more tense than my left front split but it felt good this time. The split surprised be – big time! I didn’t think I would be able to get as deep as I did. I tried it with pointed feet as well but wow, that was pretty scary! I had to lean forward so much more with my feet pointed, my balance was completely off!

I’m wearing my new pants and sweater from Nelly (Only Play), they all fit! I’m really happy with them and I’m going to post better pictures of them some day this week.

Spagat
Spagat
Split
Split
Split
Stretch
Straddle
Straddle
Försökte mig på straddle med yogablocken också men vad jag egentligen behöver är att någon trycker på min rygg så jag kommer djupare.

Tried the straddle with yoga blocks but what I really need is for someone to press on my back so I get deeper.

Leave a Reply

Your email address will not be published.