Passed!

Lagbok
Ville bara säga att jag klarade min senaste tenta! Känns bättre än vad ord kan beskriva, det var en svår tenta. Ungefär var fjärde student i våran “klass” kuggade, tror det är det högsta antalet vi har haft sedan vi började. Men jag klarade den så nu är det 100 % fokus på den här delkursen.

Just wanted you to know that I passed my last exam! Feels better than words can describe, it was a hard exam. About every fourth student in our “class” failed, I think that’s the highest number we’ve had so far. But I made it so now I can focus 100 % on this semi-course.

3 thoughts on “Passed!

  1. Grattis! Jag hade också en jobbig tenta innan jul som jag trodde att jag kuggat, men det gick bra. Bara att andas ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.