Question

Balett
Jag vet att bloggen inte har varit den roligaste på senaste tiden med alla nedräkningar och studieinlägg men håll ut! Pluggandet kommer att bli något mindre intensivt när jag har lämnat in PM, på fredag som senast.

Under tiden kan ni få svara på fråga:
(Med blogg menar jag samtliga bloggar som jag har haft sedan jag började blogga)

I know my blog isn’t the most funnies to read now between all the countdowns and study entries but hang in there! The studying will be easier when I’ve submitted my PM, on Friday at the latest.

In the meanwhile, here’s a poll for you:
(By blog I mean the blogs I’ve had since I started)

[polldaddy poll=8594143]

Leave a Reply

Your email address will not be published.