Six hours

Balett
Jag är helt slut, vi hade sex timmar fyllda med föreläsningar idag. Fick knappt någon sömn i natt så min hjärna är mer som mos. Ledsen för den dåliga uppdateringen men jag har haft mycket på det privata planet.
20 dagar kvar.
I’m exhausted, we had lectures for six hours today. I hardly got any sleep tonight so my brain is more like mush. Sorry for the lack of updating but I’ve had much going on at the private level.
20 days left.

One thought on “Six hours

Leave a Reply

Your email address will not be published.