Approved

Balett
Jag och Angelica har fått godkännande från vår lärare att ha på oss våra tåspetsskor vid räcket om vi vill. Vi båda hade på oss dem i tisdags men herre min je, jag är verkligen inte redo för det. Jag kan stå i dem och allt, gå upp på dem genom demi och så men vi skulle göra alla övningar i dem från början. Det gick alldeles för fort och det var alldeles för svårt för mig. Det är svårt redan utan skorna.

Min balans har förbättrats under åren men det var som att gå tillbaka till noll i de här skorna. Jag har inte tillräckligt med styrka att gå upp på tå med ett ben och vi skulle göra det. Så jag har bestämt mig för att träna upp min styrka och balans hemma innan jag har dem på lektionen.

Jag vill verkligen att ni ska förstå att mitt största fokus i baletten är att bli så bra som jag kan bli, jag vill kunna dansa balett. Mitt största mål är därför inte att dansa i tåspetsskor, det är att dansa.

Me and Angelica has got the approval of our teacher to have our pointe shoes at the barre if we want to. We both had them on last Tuesday but man, oh man, I’m not ready for it. I can stand in them and all, get up en pointe through demi pointe and so on but we had to do all the exercises in them from the start. It went way to fast and it was way to hard for me. It’s hard without the shoes as well.

I’ve improved my balance over the years but it was back to zero in these shoes. I don’t have enough strength to go en pointe on one foot and we had to do that. So, I decided that I need to practice on my strength and balance at home before wearing them in class.

I really want you to know that my main focus in ballet is to get as good as I can get, I want to be able to dance ballet. That’s why my main goal isn’t to be en pointe, it’s to dance.

Correct fourth

Balett
Eftersom fjärde positionen är knepig och svår tänkte jag visa hur jag har blivit lärd. Gör en vanlig tendu framåt och placera hälen för att komma in i positionen. Det viktigaste i fjärde positionen är att hålla vikten i mitten av benen:

Since fourth position is quite tricky and hard, I thought I’d show you how I was taught. To get into the fourth position, just do a simple tendu to the front and place down your heel. The most important thing in fourth position is to keep the weight in the center:

Balett
Se till att ni håller vikten jämnt fördelad i mitten, luta er inte framåt eller bakåt i positionen. Det gäller både demi och grand pliéerna. Håll kvar utåtvridningen och håll in baken.

Make sure to keep your weight in the center, do not lean forward or back in the position. It applies to both demi pliés and grand pliés. Keep your turnout and your bum tucked in.