Another Passé

Balett
Jag tror min passé har förbättrats eftersom jag inte kan sluta göra den. De börjar kännas så pass bra att mitt ben bara åker upp när jag tar bilder. Jag är medveten om att många av bilderna är väldigt lika varandra men de är helt olika bilder för mig. Jag kan se det vackra i varenda bild, även om jag bara flyttar ena armen eller böjer ryggen lite mer.
I think my passé has improved a bit since I can’t stop doing them. They’ve started to feel good so my leg just pops up when I take pictures. I know the pictures are very similar to one another but they are different pictures to me. I see the beauty in every single one of them, even if I just move my arm a bit or arch my back a bit more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.