From the side

Balett
Det bästa med baletten är att varje position alltid ser så elegant och så ansträngningsfri ut. Det är tanken i alla fall. Jag har så mycket inspiration till mina balettbilder, hoppas jag kan ta lika många bilder som jag tänker mig på vår resa! Vad kan vara en bättre bakgrund än vyn över Puerto Rico?

The best thing about ballet is that every position always look so elegant and effortless. That’s the plan anyway. I’m getting so much inspiration for my ballet pictures, I hope I can take as many pictures as I imagine on our trip! What can be a better background than the view of Puerto Rico?

Leave a Reply

Your email address will not be published.