The Weather in Puerto Rico?

Palmer
Resultatet av röstningen angående packningen är ganska svår att avläsa men eftersom de flesta vill se allt om min packning och relativt få inte vill se någonting så tänkte jag lägga upp några av mina tankar kring resan och visa all min packning (på lördag).

Eftersom vi åker till Puerto Rico i mitten av februari så kommer det inte direkt att vara någon tropisk värme. Temperaturen ligger någonstans mellan 15 och 18°C så det är som sen svensk vår/början på svensk sommar. Det spelar ingen roll för mig eftersom värmen inte är anledningen till att jag vill åka iväg. Det är alltid en bonus att få lite sol och vämre men det är inte det enda jag tänker på.

Det är därför jag har packat lika mycket varma kläder med mig som kläder anspassade för värme. Allt är bättre än vädret i Sverige just nu! Temperaturen ligger över nollan nu så all snö smälter bort. Det är så kallt och så blött, inte så trevligt.

The result of the voting regarding my packing is difficult to interpret but since most of you would like to know everything and relatively few of you don’t want to see any post about the trip at all, I decided to post some of my thoughts about the trip and show you all of my packing (on Saturday).

Since we’re going to Puerto Rico in the middle of February, it won’t be any tropical heat. The temperature will be between 15 and 18°C so it’s almost like late Swedish spring/beginning of Swedish summer. It doesn’t matter for me, the warmth isn’t the reason why I wanted to get away. It’s always a bonus to get some sun and warmth but it’s not the only thing on my mind.

That’s why I’ve packed as much warm clothing as for warm weather. Anything is better than the weather in Sweden right now! We’ve had so much snow but now the temperature has gone up over zero so the snow is melting. It’s cold and it’s wet, not so pleasant. 

One thought on “The Weather in Puerto Rico?

Leave a Reply

Your email address will not be published.