Back Stretches

Jag har fått frågor om vilka stretcher jag gör för ryggen (och med det även magen) så jag tänkte göra ett inlägg om sådana stretcher som Söndagsstretch för den här veckan. Det finns fler stretcher man kan göra men de här är de jag gör mest. Tog bilderna precis efter lektionen, se till att ni är varma när ni stretchar ryggen! Börja alltid långsamt och rulla igenom ryggen ordentligt.

I’ve received questions about the stretches I do for the back (and with that, the stomach) so I thought I’d make a post about my back stretches as the stretch of the week. There are some more stretches you can do but these are the ones I do most. This was just after class, make sure you’re warm when stretching your back! Always start slowly and roll through your back.

Ryggstretch
1) Stretch för övre delen av ryggen, se till att ha kroppen i en 90 graders vinkel, håll benen och armarna raka och axlarna nere.
2) Försök att trygga ryggen mot foten/benet. Luta dig inte framåt utan tryck bak axlarna.
3) Samma sak här, tryck bak axlarna, håll bakre benet rakt och vrid ut båda benen. Försök att gå så djupt ner i plié som du kan. Använd händerna för att pressa bak överkroppen genom att pressa mot låret.
4) Använd något som stöd och tryck ifrån överkroppen samtidigt som du lyfter benet i arabesque. Pressa bak axlarna.
1) For the upper back, make sure to have your body in a 90 degree angle, keep your legs and arms straight and your shoulders down.
2) Try to get your back closer to your leg/foot. Don’t lean forward, push your shoulders back.
3) Same thing here, try to push your shoulders back, keep the back leg straight and turn out both legs. Try to get as deep as you can in your plié. Use the hands to push your upper body back against the thigh.
4) Use something (like a table or preferably a barre) and push your upper body back with the help from your arms at the same time as you do the arabesque. Make sure to really push your shoulders back.

Ryggstretch
Samma stretch på tre olika sätt. Jag föredrar att göra den i spagaten men alla varianter är effektiva. När ni är i spagaten så kan man använda händerna för att pressa bak axlarna mer.
The same stretch in three different ways. I prefer to do this in my front split but all variations are efficient. When you’re in the split you can use your hands to push your shoulders back more.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *