Last Class Stretch

Split
Det här var den sista stretchingen efter en balettlektion för det här året. Har fortfarande mycket stretching kvar att göra men jag får göra det hemma. Framstegen i spliten är såå långsam men jag kan känna en skillnad, vilket är det viktigaste. Bara 19 dagar kvar av utmaningen! Vi får se om jag lyckas komma några centimeter närmare golvet innan dess.

This was my very last stretch after class for this year. I still have a lot more stretching to do but I have to do it at home. The progress of the split is soo slow but I can feel a difference, which is the most important thing. Only 19 more days until the challenge ends! We’ll see if I can get a little closer to the floor by then.

Spagat

Saturdays Ballet Group

Balett
Här är en del av lördagsgruppen. Alla kunde inte komma idag, vi brukar vara mellan 10-12 tjejer. Erfarenheten av balett inom gruppen varierar, jag har mest erfarenhet med mina åtta terminer. Den här kursen är för personer som har minst två terminers erfarenhet av balett. Älskar den här gruppen, vi har alltid så kul och hjälper varandra. Framför allt så älskar jag min lärare ♥ Hon är så underbar och en stor förebild för mig inom baletten och stretchingen (jag menar, titta bara på den där spliten!). Räknar dagarna till nästa gång jag träffar henne.

Here’s a part of the Saturday ballet group. Everyone couldn’t be with us today, we’re usually about 10-12 girls. The experience in ballet varies, I have the most experience with my eight terms. This class is for people with at least two terms of ballet training. I love this group, we always have fun and help each other out. Even more, I love my teacher ♥ She’s so wonderful and a real role model for me in ballet and stretching (I mean, look at that middle split!). I’m counting the days until the next time I see her.

December 5

Julkort

Jag är lite nere idag, det är vår sista lektion för i år. Jag måste vänta till den 26 januari innan det är dags för nästa lektion! Det är över en och en halv månad! När börjar er nästa termin?

I’m a bit sad today, it’s our last class for this year. I have to wait until the 26th of January until the next class! That’s over one and a half month! When does your term start?