Second Advent Winner

Advent Giveaway
Den andra adventsvinnaren är Nathalie med den här bilden! Jag älskar bilden på så många sätt. Om jag ska vara ärlig så föredrar jag glada bilder som är fulla av liv. Men den här behöver inte ett leende för att göra den pigg och julig. Nathalie ser ut som en vacker docka i den här bilden. Jag älskar hur mycket hon kan uttrycka genom hennes pose. Grattis Nathalie!

Kom ihåg att det fortfarande är två julklappsutdelningar kvar så fortsätt att skicka in era bilder. Jag vill bara förvarna om att det kan ta ett tag att få paketet. Det är många paket som skickas i dessa tiden runt om i världen så leveranstiden är längre än normalt.

The second advent winner is Nathalie with this picture! I love this picture in so many ways. If I’m going to be honest I prefer really bright and happy pictures. But this one doesn’t need a smile to make it bright and cheerful. Nathalie looks like a beautiful doll in this picture. I love how she’s able to express so much with her pose. Congratulations Nathalie!

Remember, there’s still two more advent giveaways left so keep sending your pictures. I want to give you a heads up though, don’t expect your package to arrive before Christmas, there’s a lot of packages traveling through the world right now and the delivery time is longer than usual.

Strengthening exercise


Vi gjorde den här övningen på min sista tisdagslektion när vi provade på “golvbalett”. Jag antar att några av er redan vet om den här övningen men jag kände att den var för bra för att inte dela den med er, om några av er inte har stött på den. Ni måste dock anstränga er i den här övningen för att den ska fungera.

Ni behöver tänka på tre saker:

  1. Tryck ner foten som är på golvet så mycket ni bara kan, nästan så mycket att ni ska försöka lyfta kroppen med foten (utan att faktiskt lyfta den). Trycket får igång muskulaturen i sädesmusklerna och i låret.
  2. Tryck ner ryggen mot glovet under hela övningen. Det aktiverar magmuskulaturen.
  3. Benet som rör sig ska ha foten flexad, vara rakt och spänt, hälen ska inte nudda golvet och benet ska inte gå över det andra knäts linje. Det här aktiverar de rätta musklera i det benet som rör sig.

We did this exercise at my last Tuesday class when we tried floor barre. I guess some of you have done this exercise but I felt that it was too good not to share with you, in case some of you haven’t seen it. You do need to make a lot of effort in it though for it to work.

You need to think of three things:

  1. Push down the foot that is against the floor as much as you can, almost to the point that your trying to lift your body with that foot (without actually lifting it). That pressure gets the muscles in your bum going as well as the thighs.
  2. Press your back against the floor during the entire exercise. This will activate your core.
  3. The leg that moves up and down should be flexed and tense, the heel doesn’t touch the floor and the leg doesn’t go above the line of the bent knee. This activate the right muscles in the moving leg.