New Lessons

Balett

De här lärdomarna är de jag värderar högst från min sommarkurs:

 • Att luta mig något framåt med överkroppen.
  Jag visste inte ens att min hållning var felaktig. Jag trodde att vikten skulle vara fördelad över hela foten men jag lärde mig att vikten ska vara längst fram på foten och att man ska kunna lyfta när som helst. Genom att luta sig något framåt med överkroppen har jag lyckats förbättra min balans och mina hopp.
 • Att alltid ha vikten på insidan av foten i relevéer.
  Jag har alltid stått med vikten fördelad på alla tår i relevé men jag lärde mig att man endast ska hålla vikten fördelad på stortån och tån som är bredvid den så att man får en bättre vinge.
 • Att lyfta midjan mer.
  Speciellt viktigt i tenduer bakåt eller rond de jambes. Jag tenderar att sitta på min höft och genom att lyfta midjan får jag en bättre balans, utåtvridning och styrka.

These are the things I value the most from my summer course:

 • To lean slightly forward with my upper body.
  I didn’t even know that my placement was wrong. I thought that the weight should be over the entire foot but I learned that the weight should be on the front of the foot, you should be able to lift yourself up at any time. By leaning slightly forward with my upper body I’ve managed to improve my balance and my jumps.
 • To have the weight on the inside of the foot in relevés.
  I’ve always kept all of my toes on the floor in relevés but I was taught to only have the big toe and the toe beside that on the floor so you get a better wing.
 • To lift the waistline more.
  Especially when tenduing to the back or rond de jambe. I tend to sit on my hip and by lifting the waistline I get a better balance, turnout and strength.

Wednesday feeling like Friday

Balett

Jag tror att det är fredag idag men det är bara onsdag. Jag misstänker att det är för att jag åker till Stockholm igen i helgen och att jag bara har två dagar kvar i Örebro innan jag åker.

På tal om det så har jag nu tvättat allt jag behöver så nu måste jag bara låta det torka innan jag börjar packa. Jag ska till gallerian idag för att se om jag kan hitta något mer att ta med mig. Köpte en söt klänning igår och ett par byxor jag tänkte ha på flyget.

I have a feeling that it’s Friday today but it’s only Wednesday. I think it’s because I leave for Stockholm again this weekend and I only have two more days in Örebro before I go.

Speaking of which I’ve washed everything I need so I just need it to dry before I actually pack. I’m going to the mall today to see if I can find something else to bring. I bougt a cute dress yesterday and a pair of pants to wear when I travel.