Last Words

Balett

Efter att vi var färdiga med vår sista lektion för sommarkursen stannade några av oss kvar för att tacka vår lärare för en underbar kurs. Jag och Peter var sist ut efter det och precis när vi skulle gå stoppade Maria oss och sade till mig: “Varför kan du inte bara vara 10 år gammal?! Du har så mycket potential!”. Mina ögon tårades nästan när hon sade det men jag var inte alls beredd på vad hon skulle säga härnäst:

“Kan inte du slå alla rekord och bli den första som börjar sin balettkarriär som vuxen?”

Det är den mest rörande frågan jag någonsin har fått och den kom som ett slag i ansiktet. Jag hittade inte ord. Efter att ha samlat mina tankar något tittade jag henne djupt i ögonen och svarade att jag skulle göra det, om jag hade pengarna. Balett är så dyrt när man själv måste betala för varenda lektion. Om jag hade haft pengarna hade jag dansat 4-6 gånger i veckan. Hon tittade bara djupt i ögonen på mig med en sorgsen blick och nickade. “Det är bara så synd”.

Även om jag vet att jag aldrig kommer att dansa professionellt, och det har inte heller varit mitt mål, kan jag inte hjälpa att jag drömmer mig bort. Jag önskar bara att någon vänlig själ kunde sponsra mig så jag kunde dansa mer. Kanske kan starta en insamling?

After we were finished with our last class of my summer intensive a couple of us stayed behind  to thank our teacher for the wonderful course. Me and Peter were the last people to leave after that and Maria stopped us and said to me: “Why can’t you just be 10 years old?! You have so much potential!”. My eyes almost teared up when she said it but I wasn’t prepared at all on what she was going to say next:

“Can’t you just break the record of being the person that began her professional career as an adult?”

It is the most moving question I have ever got and it hit me like a slap in the face. I was lost for words. After gathering my thoughts I looked straight into her eyes and said that I would, if I had the money. Ballet is so expensive when you have to pay for every single class. If I had the money I would dance 4-6 times a week. She just looked so deep in my eyes with a sad glow and nodded. “It’s just such a shame”.

Even though I know I will never dance as a professional, nor has it ever been my goal, I still can’t help but to dream. I just wish someone could sponsor me so I could dance more. Maybe I could start a fundraiser?

Throwback Thursday

Balett

Kastar mig tillbaka den här torsdagen till en här lördagen i mars när jag dansade med den här skönheten. Jag kan fortfarande inte förstå att jag ska åka till henne om fyra dagar! Är mitt i packningen nu, har fortfarande lite saker kvar men jag börjar närma mig.

Throwing it back this Thursday to this Saturday in March when I danced with this beauty. I just can’t believe that I’m going to her in only four days! In the middle of my packing now, still have some things left but I’m getting there.

New Calendar

Balett

Jag köpte en ny kalender igår som gör att man kan välja sin egen framsida. Jag skrev bara ut den första bilden jag hittade på min dator, kanske byter den senare men jag vill ha ett balettomslag i alla fall, som den äkta balettnörden jag är!

I bought a new calendar yesterday that allows you to set your own picture. I just printed the first picture I found on my computer, I might change it but I want a ballet cover, as the true bunhead I am!