Feet Friday

Balett

Det är fredag igen och ni vet vad det innebär. Vad är det med de här bilderna med endast en tåspetssko som är så tilltalande?

It’s Friday again and you know what that means. What is it about these pictures with only one pointe shoe that is so appealing?

Speechless

Balett

Jag är mållös. Hur kan det finnas så mycket hat och ilska i världen? Hur kan vissa värderingar fortfarande vara desamma efter tusentals år? Varför kan inte bara alla leva sina liv och lämnar alla andra i fred?

Jag hatar vad de gör, det påverkar varenda liv i världen. Den här helgen skulle vara en glad och kärleksfull helg men nu känner jag rädsla och oro över att jag kanske inte ens kommer hem igen. Men de kommer inte att att stoppa eller skrämma mig. Offren finns i mitt hjärta, men jag är fast besluten att hålla glädjen i liv. Jag har väntat på så många månader för att se min underbara vän igen och ingenting kan ta bort den lyckan.

I’m speechless. How can there be so much hatred and anger in the world? How are some values still the same after thousands of years? Why can’t just everyone live their lives and leave everyone else alone?

I hate what they’re doing, it affects every single life in the world. This weekend was supposed to be a joyful and loving weekend but now I’m left feeling scared and worried that I might not even come back home again. But they won’t stop nor frighten me. The victims are in my heart but my mind is determined to keep the joy alive. I’ve waited for so many months to see my wonderful friend again and nothing can take away that happiness.