Bunhead on Vacation

Hur jag skulle vilja se ut på min semester /
How I wish I could look at my vacation
Hur jag faktiskt ser ut när jag är på semester /
How I actually look when I’m on vacation

Det är dags! Vi åker till Palmanova, Mallorca, idag! Flyget ska avgå kl. 07:15 men eftersom det har varit så ostadigt väder där nere så vet man ju aldrig. Hoppas jag inte dör av saknad av William bara!

It’s time! We’re going to Palmanova, Mallorca, today! The flight is suppose to depart at 07:15 but since it’s been some bad weather down there you never know. Hope I don’t die from missing William too much!

Beauty is Pain

Jag tog på mig mina gamla tåspetsskor idag under en av Williams sovstunder. Jag blev så exhalterad att jag glömde sätta på tåskydden och märkte det inte förrän jag hade stått i dem ett par minuter. Smärtan är inte att leka med! Det är verkligen otroligt hur mycket tåskydden gör.

Kände mig hyffsat stark i musklerna men jag har förlorat så mycket balans. Hoppas innerligt att jag kan återgå till lite lätt tåspetsträning någon dag framöver – och inte bara ta bilder i dem.

I put on my old pointe shoes today during one of Williams naps. I was so excited I forgot to put on the toe covers and didn’t notice until I’ve been standing in them for a few minutes. The pain is really something! It’s amazing how much the toe covers do.

I felt quite strong in my muscles but I’ve lost so much balance. I really hope I can go back to some light pointe work some day – and not just snap pictures in them.