Stretching video


Så här ser det ut när jag stretchar. Jag håller stretcherna i tio sekunder på videon. Jag brukar göra spagaterna fler gånger innan jag går vidare till spliten, jag ville bara visa hur jag gör. Videon spelades in efter lektionen så jag var väldigt uppvärmd. Även om jag brukar stretcha kall, värmer jag alltid upp ryggen innan jag gör ryggstretcher. Hoppas det här hjälpte några av er!

This is how I stretch for my splits. I hold the stretches for ten seconds in the video. I normally do my front splits more times before doing the middle split, I just wanted to show you how i do. The video was recorded after class so I was very warm. Even if I normally stretch cold, I always make sure to warm up my back before doing the back exercises. Hope this helps some of you!

Back Stretches

Jag har fått frågor om vilka stretcher jag gör för ryggen (och med det även magen) så jag tänkte göra ett inlägg om sådana stretcher som Söndagsstretch för den här veckan. Det finns fler stretcher man kan göra men de här är de jag gör mest. Tog bilderna precis efter lektionen, se till att ni är varma när ni stretchar ryggen! Börja alltid långsamt och rulla igenom ryggen ordentligt.

I’ve received questions about the stretches I do for the back (and with that, the stomach) so I thought I’d make a post about my back stretches as the stretch of the week. There are some more stretches you can do but these are the ones I do most. This was just after class, make sure you’re warm when stretching your back! Always start slowly and roll through your back.

Ryggstretch
1) Stretch för övre delen av ryggen, se till att ha kroppen i en 90 graders vinkel, håll benen och armarna raka och axlarna nere.
2) Försök att trygga ryggen mot foten/benet. Luta dig inte framåt utan tryck bak axlarna.
3) Samma sak här, tryck bak axlarna, håll bakre benet rakt och vrid ut båda benen. Försök att gå så djupt ner i plié som du kan. Använd händerna för att pressa bak överkroppen genom att pressa mot låret.
4) Använd något som stöd och tryck ifrån överkroppen samtidigt som du lyfter benet i arabesque. Pressa bak axlarna.
1) For the upper back, make sure to have your body in a 90 degree angle, keep your legs and arms straight and your shoulders down.
2) Try to get your back closer to your leg/foot. Don’t lean forward, push your shoulders back.
3) Same thing here, try to push your shoulders back, keep the back leg straight and turn out both legs. Try to get as deep as you can in your plié. Use the hands to push your upper body back against the thigh.
4) Use something (like a table or preferably a barre) and push your upper body back with the help from your arms at the same time as you do the arabesque. Make sure to really push your shoulders back.

Ryggstretch
Samma stretch på tre olika sätt. Jag föredrar att göra den i spagaten men alla varianter är effektiva. När ni är i spagaten så kan man använda händerna för att pressa bak axlarna mer.
The same stretch in three different ways. I prefer to do this in my front split but all variations are efficient. When you’re in the split you can use your hands to push your shoulders back more.

Scorpion Stretch

Stretch
Skorpionen är en mycket effektiv stretch för många delar av kroppen. Jag har äntligen fått grepp om den men den är fortfarande väldigt svår för mig att komma in och stanna kvar i. Jag gör i alla fall så här. Kan bara göra skorpionen med höger ben, får inte ens bak vänsterarmen så långt som det behövs men jag hoppas få till den vänstra någon gång också.

The scorpion stretch is a very efficient stretch, for many parts of the body. I’ve finally got the grip of it but it’s still very hard for me to get in to and stay in the stretch. This is how I do it anyway. I can only do the stretch with my right leg, I can’t even get my left arm as far back as I need for the left scorpion but I hope I will later on.

Grand Plié in Second

Stretch
Stretch
Jag har visat den här stretchen när jag visade min split-stretch routine men de är värda att gå igenom igen. Den här stretchen är faktiskt den som har hjälpt mig mest när det gäller min split.

Det är riktigt viktigt att man håller in rumpan, svanka inte! Se till att knäna är direkt över tårna och försök att gå så djupt ner att knäna är i en 90 graders vinkel. Tryck ner och använd händerna till att trycka ut knäna. Håll ryggen så rak som möjligt.

Ja, jag ska försöka att komma igång med Söndagsstretchen nu.

I showed you this one when I showed my middle split stretch routine but they’re worth going through again. This is actually the stretch that has helped me the most when it comes to my middle split.

It’s really important to keep your bum tucked in, do not arch your back! Make sure that your knees are directly over your toes and try to get the legs in a 90 degree angle. Push down and use your hands to push your knees out. Keep your back as straight as you can.

Yes, I will try to start with my Sunday Stretches again.

Using the wall as a stretching tool

Stretch
Stretch
Det här är ett mycket bra sätt att stretcha mage och rygg på, med hjälp av en vägg. Man kan hålla upp armarna längs väggen som jag har gjort, eller så kan du ha dem böjda. Jag känner av stretchen mer när jag har dem rakt upp. Använd armarna till att trycka dig bakåt. Flytta dig närmare väggen för en mer effektiv stretch och försök att hålla höfterna så nära golvet som möjligt.

This is a great way of stretching your stomach and back, with the help of a wall. You can put your arms up like I’ve done or you can keep them bent. I feel a bigger stretch when I have them straight up. Use the arms to push yourself back. Move closer to the wall for a more efficient stretch and try to keep the hips as close to the floor as possible.