Suddenly

Jag bestämde mig för att stretcha idag, två gånger i veckan har alltid varit bra för mig att stretcha, och det kändes faktiskt riktigt bra. Kanske slappnade jag av när jag insåg att jag inte kan stretcha på lika hårt som jag kunde innan William. Jag tog det väldigt lugnt och tryckte inte på den här gången. Jag hade förmodligen kunnat pressa på mer men jag vill verkligen inte göra sträckningen värre. Stretchade bara spagaterna, inte spliten men den kände jag ingen direkt smärta i sist, bara stelhet.

Plötsligt händer det.

I decided to stretch again today, two times a week has always been a good stretch routine for me, and it actually felt great. Maybe I relaxed when I realized that I can’t stretch as hard as I did before I had William. I took it very easy and didn’t push this time. I probably could have pushed a bit more but I really don’t want to make the strain worse. Didn’t stretch my middle split though but I didn’t really feel pain in that stretch the last time, only stiffness.

As we say in Swedish – Suddenly, it happens.

The sad truth

Left side (good side)

Här ser ni den – den sorgliga sanningen av min nuvarande flexibilitet. Känner mig riktigt nere när jag vet hur långt jag kom innan jag lämnade mitt tidigare liv och gick in i det här.

Min kropp är inte densamma sedan jag genomgick en graviditet och födde min son. Känner mig mycket stelare och som att mina muskler inte innehar samma elasticitet som de hade för 18 månader sedan. Ja, självklart har även avsaknaden av stretching en stor del av min tillbakagång men jag har tagit långa pauser från stretchingen många gånger tidigare och har alltid kommit tillbaka fort. Den här gången är det annorlunda.

Tyckte inte att jag tryckte på så hårt förra gången (i oktober) men tydligen måste jag ha gjort det eftersom jag nu kände en smärta när jag stretchade min högra sida. Jag har fått sträckningar tidigare och det har känts precis så här.

Känner mig lite låg över det här, stretching har alltid varit något jag känner glädje i men nu känner jag mig bara nedstämd eftersom jag är så långt tillbaka. Men jag ger inte upp! Jag ska komma tillbaka! Oavsett hur lång tid det tar så ska jag ta mig tillbaka.

Here you have it – the sad truth of my current flexibility. I really feel sad when I know how far I got before I left my past life and entered this one.

My body isn’t the same since I went through a pregnancy and gave birth. I feel much more stiff and it feels like my muscles aren’t as elastic as they were only 18 months ago. Yes, my lack of stretching has got a huge part of my regression but I’ve been taking long breaks of stretching several times before and I’ve always got back to it fast. This time is different.

I thought that I didn’t push too hard last time I stretched (in October) but apparently I must have since I now feel pain when I stretch my right side. I’ve strained it several times in the past and it has felt like this.

I feel a litte low over this, stretching has always been something I feel a joy in but now I only feel sad since I’m so far back. But I won’t give up! I’ll make it back! No matter how long it takes, I’ll make it back.

Another Stretch

2019.08.15
2019.08.15

Valde att stretcha igår kväll efter att jag hade nattat William, trots att jag kände mig stel och halvdan. Pressade mig själv ganska hårt men såg till att inte gå över gränsen. Fick nästan till min högra spagat (det må se ut som jag har den men kände att jag inte var hela vägen ner). Stretchade dock inte min split och så kallade straddle. Har förlorat allt när det gäller dem så jag måste börja om från början där.

Even if I felt really stiff and not at my best I decided to stretch yesterday efter I put William to bed. I pushed myself quite hard, but not over the edge. Almost got my right front split (it may look like I have it on the pictures but I didn’t feel the floor as much as on my left one). I didn’t stretch my middle split and so called straddle though. I’ve lost it all so I need to begin from scratch.

Latest Front Splits

När jag började / When I began
När jag kände mig klar för denna gång / When I felt done for this time

Hela familjen har varit sjuka den senaste månaden och jag har äntligen börjat känna mig frisk. Kände därför att det var dags att stretcha mina spagater. Det har gått alldeles för lång tid, igen, och jag var rädd för att jag hade förlorat all min flexibilitet. Har nämligen känt mig väldigt stel överlag så jag hade inte mycket hopp. Men, som vanligt, gick det mycket bättre än förväntat (kanske är det mina förväntningar på mig själv som är för låga?).

Hade min vänstra spagat efter lite kamp men min högra är inte på plats. Dock föga förvånande eftersom jag inte hade den sist heller (vilket var i april, om jag inte missminner mig).

Ska försöka hinna med en till stretch denna vecka, förhoppningsvis redan imorgon.

Hur går det för er med stretchingen?

The whole family’s been sick for the past month and I’ve finally started to feel better. I felt it was time for a stretch of my front splits. It’s been way too long and I was really afraid that I’d lost all of my flexibility. I feel really stiff when I move too so I didn’t have much hope. But, as usuall, it went much better than what I expected (maybe it’s my expectations that are too low?).

I had my left front split after a litte struggle but my right one is not there. Not very surprising though, since it wasn’t there my last stretch either (in april, I think it was?).

I’ll try to stretch one more time this week, hopefully tomorrow.

How’s your stretching going?

First Workout as a Mom

Jag har längtat efter att träna i några veckor nu men har inte haft möjlighet eftersom jag tar hand om William hela dagarna. Han sover knappt just nu och behöver bli underhålld hela tiden. Men idag kände jag att det var dags. Hade precis lagt honom för en tupplur och han sov så sött. Men när jag precis hade börjat såg jag detta:

I’ve been longing for a workout for a few weeks now but haven’t found the time since I’ve put all of my time taking care of William. But today I felt it was time. I had just put him down for a nap and he slept really good. I had just started my workout when I saw this:

Min sambo tog över så jag kunde träna färdigt. Passade på att stretcha mina spagater lite snabbt efter träningen. Har inte stretchat på över ett år och jag måste erkänna att jag var väldigt nervös över hur mycket jag hade tappat men jag var faktiskt i chock över hur bra det gick!

So my spouse took over so I could finish! I did a quick stretch of my front splits. I haven’t stretched in over a year and I have to admit I was really scared of how much I’ve lost but I was chocked of my flexibility!

Tillbaka till stretchingen efter ett års uppehåll – Back to stretching after a year off

Visst, min högra spagat är långt från fulländad men den västra är fortfarande där! Lite stel men den är där! Jag visste att jag skulle bli av med den högra ganska fort, den har aldrig varit snäll mot mig. Jag har sträckt den två gånger så den är lite skadad. Behöver arbeta med den långsamt. Kände mig dock inte alls redo för spliten men den kommer med tiden den också.

Känns så bra att äntligen vara tillbaka. Jag är fast beslutsam att fortsätta framöver. Balettåget är äntligen i rullning igen!

Sure, my right front split is far from there but my left one is still there! A bit strained but it’t there! I knew I would lost the right one pretty fast, it’s never been kind to me. I’ve pulled it two times so it’s a bit damaged. I really need to get it back slowly. I didn’t feel ready for the middle split though, but I will start to try to get it back soon enough.

Feels so good to finally be back. I’m determined to keep going from now on. The ballet train is back in motion!

Jag använde den här träningsvideon, den är riktigt bra!
I did this barre workout, it’s really good!

Stretch Saturday

Skicka tillbaka mig till den här underbara veckan i Stockholm, för ett och ett halvt år sedan… Hade så kul med Peter, och min flexibilitet var på topp. Mitt mål för det här året är att komma tillbaka dit, men jag håller det målet relativt löst.

Send me back to this wonderful week in Stockholm, one and a half years ago… I had such a good time with Peter, and my flexibility was at its best. My goal is to get back to that point this year, but I keep the goal very loose.