Floor Barre Exercises

Jag bestämde mig för att göra några former av golvbalettövningar idag. Tycker de var väldigt effektiva och jag kunde verkligen känna hur de rätta musklerna jobbade. Det är viktigt att hålla rumpan mot golvet och inte lyfta höften som arbetar. Se till att det är utåtvridningsmusklerna som arbetar.

I decided to do some kind of floor barre exercises today. I think they’re very efficient, I could definetly feel the right muscles working. It’s important to keep the bum on the floor and not lift the working hip. Make sure to really make the turnout muscles work.

Övning 1 / Exercise 1

Övning 2 / Exercise 2

Övning 3 / Exercise 3

Fondu and Adagio Combinations

Här är två kombinationer som jag tycker väldigt mycket om, speciellt den första. Jag ska se om jag kan spela in dem igen i balettsalen under sommarkursen.

När jag tittar på de här filmerna så märker jag att min utåtvridning har förbättrats något, speciellt på stående benet. Jag har alltid svårt för att hålla utåtvridningen när jag går upp på relevé men jag tycker jag klarar av det ganska bra på de här filmerna. Kanske finns det hopp för mig ändå?

Here’s two combinations that I enjoy very much, especially the first one. I’ll see if I can record it again at the ballet studio during the summer intensive.

Watching these videos I’ve noticed that my turnout has improved slightly, especially on the standing leg. I always have a hard time maintaining the turnout when I go up on relevé but I think I manage quite good on both videos. Maybe there’s hope for me after all?

More Pointe Practice

Ännu en video på när jag tränade i tåspetsskor för några dagar sedan. Jag gillar den här övningen, ska försöka göra den utan att hålla i mig nästa gång.

Another practice video that a filmed a few days ago. I liked this exercise, I’ll try to do it without any support next time.

Echappés en Pointe


Jag försökte även mig på den här övningen igår. Den är riktigt svår för mig men jag vill verkligen bli bättre på den. Jag lade fokus på att trycka ut mina fötter och upp på så och tänkte verkligen på att inte hoppa upp. Jag känner att mina vrister inte är starka nog för den här övningen än så jag höll i mig i vår byrå och var väldigt försiktig.

I tried to practice these yesterday as well. They’re so hard for me but I really want to get better at them. I focused on trying to push my feet out and up en pointe and make sure not to jump up. I can feel that my ankles aren’t really strong enough for this exercise yet but I held on to our dresser and I was really careful.

More Pointe Practice


Här är ytterligare en övning som är väldigt svår men effektiv. Jag måste hålla i mig i något (i det här fallet är vår byrå mitt räcke) men jag lutar mig inte på den.

Here’s another exercise that is very hard but very efficient. I have to hold on to something (in this case the dresser is my barre) but I don’t lean on it.

Basic Pointe Practice


Försöker bara bygga styrka och balans i tåspetsskorna. Jag kan stå några få sekunder i alla positioner men det är väldigt ostadigt. Gillar ni de här filmena med tåspetsövningar? Jag har några till på väg upp. Säg till om det är något speciellt ni vill se.

Just trying to increase my strength and balance en pointe. I can stand in most positions for a few seconds but it’s very wobbly. Do you like these pointe practice videos? I have a few coming up. Let me know if there’s anything specific you want to see.